Đơn dạng nhôm

  • Q
    Có gì đặc biệt về công nghệ Mẫu nhôm?

    Sử dụng Mẫu nhôm trong các thiết kế chịu tải, đảm bảo một trung bình sẽ giảm giá mười phần trăm trong cấu trúc của tòa nhà.The formework trao cho một sự thiết kế hình hộp, kết quả là những bức tường cung cấp sự hỗ trợ cho cấu trúc thượng hạng theo nhiều hướng.Điều này làm cho cấu trúc này có khả năng chống động đất hơn so với thiết kế cột RCC.Hệ thống phát minh lắp nhôm và có thể được tái sử dụng với mức bảo trì tối thiểu,6592Không phải yêu cầu lao động kỹ năng do lắp ráp đơn giản.