Leo núi Ứng:

  • Q
    Tại sao anh nên bắt đầu trèo lên?

    Việc leo núi là một hệ thống làm leo núi đặc biệt cho các cấu trúc bê tông thẳng đứng.Với các cấu trúc yêu cầu các bức tường ráp nối không băng hoặc có các hình thức lặp đi lặp lại, công trình leo núi sẽ là một giải pháp hiệu quả.

    Tùy thuộc vào loại tòa nhà cần được xây dựng, có nhiều loại phương pháp dạy leo núi.Họ có thể tự động di chuyển bằng khoan thủy lực hay khoan điện (thường được gọi là công trình tự leo núi) hoặc có thể di chuyển bằng những cái cần cẩu và các thiết bị khác.