Đơn dạng tường

  • Q
    Anh muốn biết gì về công trình thức Wall?

    Bô ráp tường TECON được tạo ra bởi gỗ vuông và tấm ván.Việc này đã khiến hệ thống điều chỉnh được mô tả rộng rãi trong sử dụng và thời gian phục vụ lâu dài.Dựa theo các điều kiện xây dựng tương ứng, có sự phân biệt giữa thanh xà và lò phản xà.