Trèo núi

Hệ thống cấu hình leo núi TECON bao gồm chủ yếu: Tự leo núi: TSC80, Jump Climbing Formwork CBS/240, Dam Formwork B-180/240 và Multi-function Climbing Formwork MB-180.

Những công trình tự leo trèo TSC80 có thể tự leo lên bằng các trụ động thủy lực, trong khi công thức CB180/240 chỉ có thể leo qua thang tháp.Công thức đập là D180/240 có thể làm cả tường một mặt và tường hai mặt mà không cần cột cà vạt kéo qua.Có chức năng đa leo núi là MB-180 luôn luôn được dùng tay vịn trong suốt quá trình leo trèo, và có khả năng leo lên tự do dù có hay không có khả năng nâng tháp giống như là có một cái bình thủy lực cơ động cơ động riêng.

Chúng được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà cao tầng, vạn cây cầu, xe tăng bê tông và các dự án công nghệ khác.


Các loại Trèo núi
Comment
Đặt câu hỏi!