< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Description

Chúng tôi có hai loại xà ngang dạng cho việc xây dựng tự do hay thân dưới đáy, một loại là xà ngang H20 thông thường, một loại khác là xà phòng làm bằng nhôm.(


) Đối với tia nhôm, chúng tôi có nhiều mô hình với các mảng và chiều cao khác nhau, mà rõ ràng sẽ có khả năng chịu đựng khác nhau cho việc chọn lựa tốt nhất.

Comment
Đặt câu hỏi!