< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Comment

Công ty Techon có lưu lại thông tin về những dự án chưa hoàn thành trong nhiều lĩnh vực xây dựng.Chúng tôi đã chứng minh kinh nghiệm kết hợp khách hàng và nhu cầu xây dựng với công việc, dàn giáo và dịch vụ.

 • Công cụ
  Công cụ
  Công thức xịt mặt đơn của TECON là một hệ thống thiết kế đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các dự án bồi thường mặt đơn, như tầng hầm, ga metro, bồn nước, v.v.
 • Tòa nhà thương mại
  Tòa nhà thương mại
  Công thức làm ăn bàn tiêu biểu TECON là một trong những hệ thống hiệu quả và tiện lợi nhất cho việc làm sàn, nó có thể trải sàn nhà rộng trong một thời gian rất ngắn.
 • Nhà
  Nhà
  Chủ yếu là khu nhà ở xã hội và tư nhân.Cộng đồng định nghĩa nghèo và những tiêu chuẩn khác cho khu...