< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Nghiên cứu và Phát triển

Để giữ sản phẩm giá trị, dịch vụ luôn luôn tốt hơn, không dễ dàng gì, đặc biệt là trong thời buổi này, những công nghệ tạo ra thế giới với cuộc cạnh tranh mãnh liệt.Đội nghiên cứu và phát triển của TECON cao biết rõ quy định này trong đầu.Do đó, chúng tôi liên tục dấn thân vào nghiên cứu sản phẩm mới... phát triển và cải tiến sản phẩm hiện có.

An toàn, hiệu quả, tiện lợi và tiết kiệm chi phí là những yếu tố chúng ta đánh giá trong quá trình nghiên cứu;D.Trước khi chúng tôi công bố các sản phẩm mới phát triển đến công trường xây dựng, những kỹ sư có trách nhiệm cao sẽ kiểm tra các mẫu trong các khía cạnh hoàn to àn tròn, và kiểm tra chúng ở phòng thí nghiệm và xưởng công nghiệp, nếu cần thiết.Đội nghiên cứu và phát triển

không chỉ hoạt động một mình, mà còn hợp tác với các cố vấn bán thời gian từ các hợp tác nổi tiếng (và các tổ chức liên quan đến khu xây dựng và hình thành) và khắp thế giới.