< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Sheraton Apple đệ nhất

Slab Flex 20 Formwork là công trình lò phản ứng mỏng nhất bao gồm chủ yếu là vải mỏng, xà lim H20, và những bộ phận xô đỡ.Với khoảng cách khác nhau của các dầm và điều chỉnh các mũi nhọn, Slab Flex 20 có thể sản xuất các đĩa với kế hoạch khác nhau, độ cao và dễ dàng độ dày.


country 6độc 6661;Cebu, Philippines


Project Name Name=6306; Sheraton


System formoswork s6306; Slab Flex formoswork

  • Slab Flex 20 Formwork

    Slab Flex 20 Formwork

    Công trình thử vai TECON Slab Flex 20 là công trình thể bia linh hoạt nhất.Rất t...
Đặt câu hỏi!