< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Căn

Quốc gia;63069; UAE


Project Name Name.65006; căn hộ BSJD System formework s6306; Slab table formoswork


  • Mẫu Bảng Slab

    Mẫu Bảng Slab

    Công trình mô hình bàn ăn TECON Slab là một trong những giải pháp đóng ván m...
Đặt câu hỏi!