< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Trung tâm Yujing

quốc gia;6306ian, China


Project Name Name.6306;* Yujing Center


System formoswork s63nos6666; Self-khả năng leo núi

  • Tự leo núi TSC50

    Tự leo núi TSC50

    Lực lượng tự leo núi TECON TSC50Nó cung cấp kết nối có hiệu quả và tiết kiệ...
  • Tự trèo lên bục

    Tự trèo lên bục

    Trình nền tự leo núi TECON là một dàn để thao tác và bảo vệ những vỏ leo n...
Đặt câu hỏi!