< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Trang trình Chịu đựng

Trình nền TECON Slab và Hệ thống công trình Beamer bao gồm chủ yếu công trình Slab Flex 20 Formwork, Slab Formwork, Aluflex Slab Formwork, Steel Deck Slab Formwork và Aludeck Slab Formwork.B.S. TB và sản xuất tia cũng khả thi với ba hệ thống cấu trúc theo chế độ có thể được vận chuyển, trong đó có những công trình Cơ chế, công thức nhựa TP60 và Alu-lit Formwork.Có khả năng s ản xuất ra nhiều đĩa và xà lan khác nhau, cũng như độ cao tầng khác nhau, bóng dáng, chiều cao, chiều rộng, chiều rộng và chiều sâu của dải ánh sáng, v.v.

Tùy thuộc vào thiết kế khác nhau và các yêu cầu khách hàng, đội kỹ sư TECON sẽ đề xuất các giải pháp tối ưu nhất dựa trên giá và sản xuất nơi Mạng.


Các loại Trang trình Chịu đựng
Comment
Đặt câu hỏi!