Thượng Hải Dương

Quốc gia;6306; Thượng Hải, Trung Quốc


Project Name Tên 6306; Thượng cầu Yangzwe Bridge


System formoswork s6306; Sel-galling formoswork


* In cooperation with Doka China

  • Tự trèo lên bục

    Tự trèo lên bục

    Trình nền tự leo núi TECON là một dàn để thao tác và bảo vệ những vỏ leo n...
  • Tự leo núi TSC50

    Tự leo núi TSC50

    Lực lượng tự leo núi TECON TSC50Nó cung cấp kết nối có hiệu quả và tiết kiệ...
Đặt câu hỏi!