< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Comment

Trong tất cả các trò chơi TECON-Form Shuđâu, chúng ta có nhiều loại gỗ mặt khác nhau, từ TECON-Form Popolar, TECON-Form Hardwood đến TECON-Form Birch.Chúng tôi cũng cung cấp tấm ván chắn nguyên liệu mới chất lượng cao như TECON-Form.


Thời gian tái sử dụng nhân vật lục côn điện kinh tế khác nhau từ bốn đến tám lần, trong khi hàng cây mè tầm xa được nhập vào TECON-Form Birch có thể được dùng đến hơn chục lần hoặc thậm chí hơn.Ban đấu vật chất


TECON bên plastic, thay thế ván biển, nó có thể được dùng ở bất cứ đâu và tạo ra loại xi-tông trơn tru với ít nhất ba lần được dùng lại.Ngay cả trong mùa mưa ở vùng nhiệt đới, sẽ không có giảm lượng xuống, do đó nó tối đa thời gian tái sử dụng và tiết kiệm dữ dội.

Comment
Đặt câu hỏi!