< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Tòa nhà thương mại

Tòa nhà thương mại

Cả TECON cũng đang xây dựng các tòa nhà thương mại, mà có thể độc lập hay đa đủ tuổi, và nhiều nơi đều là công cụ.Bên cạnh đó, khu vực bán lẻ, khách sạn và kho chứa cũng nằm trong giới hạn của chúng ta.


Tòa nhà thương mại

Cả TECON cũng đang xây dựng các tòa nhà thương mại, mà có thể độc lập hay đa đủ tuổi, và nhiều nơi đều là công cụ.Bên cạnh đó, khu vực bán lẻ, khách sạn và kho chứa cũng nằm trong giới hạn của chúng ta.