< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Chính sách đòi nợ

Tất cả các vật liệu TECON được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn liên quan như En1065, En1337, v.v., cũng như theo tiêu chuẩn nội bộ TECON.Nguyên nhân an toàn đã được cân nhắc trong giai đoạn kỹ thuật.Mặc cho những bảo đảm này, đội TECON QC thực hiện tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cao hơn so với tiêu chuẩn bình thường so với những người khác.

Nếu nhận được hay dưới những điều kiện thích hợp thích hợp nếu các nguyên liệu TECON bị hỏng hay lỗi nghiêm trọng và nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chuyên tâm giao hàng thay thế cho một sản phẩm y hệt,02) hoặc hoàn trả số tiền và mất như bồi thường cho khách hàng của chúng tôi, 33) hoặc gửi kỹ thuật viên của chúng tôi đến địa điểm bảo trì.

Trong trường hợp này, TECON sẽ kiểm tra các tài liệu và kết luận nếu đây là lỗi của công ty thầu (nhân sự) hay vấn đề vật chất của TECON qua dữ liệu liên quan như báo cáo ngắn, ảnh, video từ các nhà thầu.Nếu người giám sát của chúng tôi có mặt tại nơi đó trong thời gian đó, chúng tôi cũng sẽ làm cuộc khảo sát như một nguồn tham khảo khác.Khẩu phần này chỉ có hiệu quả sau hai tháng các nhà thầu nhận được tài liệu.Một khi đã vượt qua thời gian này, các nhà thầu đã có trách nhiệm.Trong trường hợp này, nếu cần thiết, chúng tôi có thể cung cấp những tài liệu mới với giá hợp đồng, và giá chuyển hàng sẽ phải trả thêm.