< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Ga Metro.

Công thức xịt mặt đơn của TECON là một hệ thống thiết kế đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các dự án bồi thường mặt đơn, như tầng hầm, ga metro, bồn nước, v.v..Độ cao tối đa có thể với tới 8 đồng hồ bởi các cột chống mạnh nhưng linh hoạt.BJDZ: Đài Loan


Project Name.6306; Metro Station


System formework s6150669;single Side Formwork, Slab formoswork with heavy dust Tower as shoring...


  • Trình nền thờName

    Trình nền thờName

    Trình nền độc lập TECON hay SSF là một hệ thống hỗ trợ nền công trình tiêu ...
Đặt câu hỏi!