Dự án nhà

Quốc gia;63062;Kenya


Project Tên số6466606; Dự án Houing project


SystemGenericName

  • Slab Flex 20 Formwork

    Slab Flex 20 Formwork

    Công trình thử vai TECON Slab Flex 20 là công trình thể bia linh hoạt nhất.Rất t...
Đặt câu hỏi!