Nhà ở Mauritius

Vùng: Mauritius

System formework: Flex 20 Formwork

  • Slab Flex 20 Formwork

    Slab Flex 20 Formwork

    Công trình thử vai TECON Slab Flex 20 là công trình thể bia linh hoạt nhất.Rất t...
Đặt câu hỏi!