< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=850590718886936&ev=PageView&noscript=1" />
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd
Suzhou TECON Construction Technology Co., Ltd

Đỉnh Queens

Quốc gia;63062; hãng hàng của Singapore BSJdZ Tên là 63062;Queens Peak


System formoswork;Climbing formos; BSJdZ Sell-cligen platform SCP


  • Trèo núi

    Trèo núi

    Hệ thống cấu hình leo núi TECON bao gồm chủ yếu: Tự leo núi: TSC80, Jump Climbin...
  • Tự trèo lên bục

    Tự trèo lên bục

    Trình nền tự leo núi TECON là một dàn để thao tác và bảo vệ những vỏ leo n...
Đặt câu hỏi!