Đốm

 • Mar 27,2020
  Đốm
  Phương pháp đúc dạng nhôm
  1.Trước khi tháo bỏ công trình đào dạng nhôm, nhà thầu chung phải ký vào mẫu sửa chữa thép để bóc sớm.2.Bỏ qua cấu trúc treo cổ và tất cả các hộp sắt,
 • Mar 27,2020
  Đốm
  biện pháp an ninh khi dùng công thức Bảng
  (1) Tốt nhất là thực hiện một thử nghiệm áp suất cho các đơn vị dạng bàn tập hợp.(2) Sau khi tảng đá đúc đã được đặt, một tấm chắn sẽ được đặt bên ngoài tảng đá nền.Có thể xác định chiều cao...