Ứng dụng dàn giáo

Yêu cầu đặc biệt cho ứng dụng dàn giáo trong xây dựng nhà ga


1.Khi nói đến dàn giáo xây dựng, những vật liệu dùng để xây dựng giàn giáo cao phải đáp ứng yêu cầu chất lượng.


2.Nền móng dàn giáo cao phải vững chắc.Nó được tính to án để đáp ứng yêu cầu chịu tải trước khi lắp đặt, và được dựng lên theo những quy định xây dựng, và phải có biện pháp thoát nước.


3.Những yêu cầu kỹ thuật để dựng dàn giáo phải tuân theo những quy định liên quan.


4.Các biện pháp cấu trúc phải được đánh giá cao.Cần thiết phải đặt các vòng cổ và thắt cà vạt.


5.Tắt theo chiều ngang: từ bước đầu, mọi bước khác hoặc hai bước đều phải được phủ đầy trên giàn giáo hay hàng rào đóng đinh.Bảng giáo không phải được lót lề dọc theo đường dài, và các khớp phải được đặt trên những thanh sắt nhỏ được gối lên.và tấm ván ngắn bị cấm.Hàng rào phía dưới an toàn được đặt mỗi bốn bậc giữa cột trong và bức tường.


6.Chốt chặn dọc: từ bước thứ hai đến bước thứ năm, mỗi bước cần thiết đặt một thanh bảo vệ cao cả 1.00m hay lưới bảo vệ ở bên trong hàng ghế ngoài của các cực dọc.Dây bảo vệ phải được cột chung với thanh trụ.Sau lần thứ năm, tất cả dây chắn hay lưới an toàn sẽ được lắp đặt, trừ những rào bảo vệ.Trên đường phố của khu vực đông dân, tất cả hàng rào an toàn hay lưới an toàn sẽ được thiết lập từ bước thứ hai.


7.Những dàn giáo phải được lắp đặt cao hơn đỉnh của tòa nhà hay bề mặt hoạt động nhiều hơn 1.5m và được đóng kèm theo.


8.Những đường ống thép, thiết bị, giàn giáo, và những điểm nối trên giàn giáo đã được dựng lên không thể gỡ bỏ tùy ý.Khi cần phải tháo nó trong lúc xây dựng, nó phải được người chịu trách nhiệm xây dựng chấp thuận và phải có biện pháp hiệu quả.Sau khi quá trình hoàn thành, nó sẽ được khôi phục ngay lập tức.


9.Trước khi dùng dàn xây dựng , người chịu trách nhiệm xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra và chấp nhận, vượt qua sự chấp thuận và điền vào mẫu thanh tra.Trong quá trình xây dựng, phải có quản lý, kiểm tra và bảo hành chuyên nghiệp, và phải có các quan sát ổn định.Nếu tìm thấy sự bất thường, sẽ có biện pháp hỗ trợ kịp thời.


Requirements_for_Scaffolding_Application.png


 • Tòa dàn giáo và Mẫu

  Tòa dàn giáo và Mẫu

  Công thức là một mô hình cho lớp khuôn bê tông mới đổ.Hệ thống hình dạng được cấu tạo thành dạng nối, phụ tùng và thiết bị kết nối.Mẫu khuôn cho lớp khuôn bê tông hoặc gia cố...
 • Ứng dụng:

  Ứng dụng:

  Hệ thống công nghiệp hình dạng gồm hai phần: công trình hình và hỗ trợ.Một công trình hình khối là một mô hình để hình thành một cấu trúc cụ thể.Là công cụ để làm thành phần bê tông, công trình tự làm nên...
 • Công nghệ an ninh công việc

  Công nghệ an ninh công việc

  Số lượng thép, tre và gỗ được dùng trong việc xây dựng xưởng đào ở Trung Quốc rất lớn, và công trình đào tạo là một công cụ quan trọng cho việc xây dựng các cấu trúc bê tông.Các chuyên gia đã chỉ ra...