TECON NƯỢU ĐÌNH ẢN Chống lại hoa hồng

Từ kết thúc tại bộ Tài Sản và hiện tại, bệnh bạch cầu đã dần được kiểm soát và chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện.


Trong tình trạng khẩn cấp quốc gia và thậm chí toàn cầu này, chúng tôi TECON đã thể hiện những phẩm chất tuyệt vời và đang làm việc chăm chỉ cho khách hàng và các dự án trong khi tuân thủ quy định quốc gia.Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vật liệu trước, tiếp tục làm việc trong thời gian sản xuất, sắp xếp lịch sản xuất hợp lý và về cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tình trạng khó khăn này.để lấy một vài ví dụ đơn giản, một số khách hàng ở Nam Mỹ đã mua công trình leo núi'nền 20 hình nền thép'.Một số khách hàng ở Châu Âu đã nhập khẩu hệ thống làm việc thép nhôm.Những khách hàng ở Đông Nam Á mua công trình đơn phương, đồ gỗ, giàn giáo chống ốc, xà phòng nhôm từ chúng tôi, v.v. Phần lớn giao hàng được hoàn thành đúng giờ.Mặc dù vài mệnh lệnh chưa được hoàn thành, chúng tôi đã liên lạc với khách hàng trước khi dịch bệnh bạch huyết virus và hiểu ra được.(


) Nhờ các khách hàng TECON trên khắp thế giới, các vị luôn quan tâm đến sự an to àn của chúng tôi.Cám ơn sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị.Tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn và tạo ra một tình huống thắng lợi.


Cùng lúc này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiêm ngặt trong việc sản xuất hệ thống công việc hình dạng chất lượng cao và hỗ trợ kỹ thuật to àn diện cho các khách hàng nổi tiếng của chúng tôi.