Trình nền

 • Trình tự leo núi

  Trình tự leo núi

  Chào mừng mùa và những điều tốt nhất cho năm mới, TECON Chúc một công việc thành công và hạnh phúcvận may.Tác phẩm chủ yếu miêu tả lợi ích phát triển của TECON Tự trèo...
 • cuộc tiếp thị ở Philippines.

  Vào thời điểm đó, vào giữa tháng Tám Một, giám đốc bán hàng của chúng tôi Edgar và Country Manager (Philippines) Brian đã đến Philippines thành công, và hai bên thực hiện nguyên tắc bình đẳng và...
 • Lợi thế của hệ thống cấu trúc kết thúc cao hơn các công trình thép thông thường

  Lợi thế của hệ thống cấu trúc kết thúc cao hơn các công trình thép thông thường

  Mục đích của công trình cao cấp là hình thành và duy trì bê tông đổ mới, để nó có thể đạt được sức mạnh để chống lại cấu trúc tạm thời.