Công thức đập

 • Sở Kỹ thuật Dự án TECON ở Philippines.

  Sở Kỹ thuật Dự án TECON ở Philippines.

  Tuần trước, kỹ sư Eric đã đến vùng Philippines để hướng dẫn kỹ thuật cho một dự án đã sử dụng công trình mô hình chất dẻo TECON TP60+.Hướng dẫn kỹ thuật chủ yếu là để dạy công nhân...
 • Kế hoạch xây dựng

  Kế hoạch xây dựng

  Những công trình xây dựng được dùng cho việc xây dựng bê tông đúc, chủ yếu gồm ba phần: bảng, cấu trúc hỗ trợ và các phần nối.Tấm bảng này là tấm bảng để...
 • Ứng dụng dàn giáo

  Ứng dụng dàn giáo

  Yêu cầu đặc biệt cho dàn giáo trong công trình xây dựngKhi nói đến dàn giáo xây dựng, những vật liệu được dùng để xây dựng giàn giáo cao phải đáp ứng...